PERTEK KAYMAKAMLIĞI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

08 Temmuz 2021 09:32 Pertek Belediyesi 1612

KARAR TARİHİ :   25/06/2021

KARAR NO          :   2021/1

 

            İlgi  :     a) 26.06.2020 tarih ve 31167- 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ.               

  b)  Kaymakamlık Makamının 22/06/2021  tarihli ve E-1382331 sayılı Onayı.  

                                

20 Temmuz 2021 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı münasebetiyle ilgi (a) Tebliğ, İlgi  (b) onay gereği, Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını bizzat kesmeleri veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak ve kurban kesilecek yerleri tespit etmek üzere Kurban Hizmetleri Komisyonumuz 25/06.2021 günü saat 10.00’ da Kaymakam Muhammed Emin NASIR Başkanlığında Kaymakamlık makamında toplanarak kurban hizmetleri ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

                                                                        

 1. İlçenin genel durumu göz önünde bulundurularak kurban kesim yeri olarak Belediye Başkanlığına ait mezbahana; satış yeri olarak ise, Pertek Belediyesine ait Hayvan Pazarı tespit edilmesine,

 

 1. Kurban kesim yerlerinin dışında kalan ve kurban kesimi için uygun olan yerlerde, kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kendi imkânları ile kesmek isteyenlere, dini ve sıhhî şartlara uyarak, hayvana eziyet vermeden kesmeleri kaydıyla engel olunmamasına,

 

 1. Kurban kesim mahallinde görevlendirilecek yönetici ve din görevlisinin İlçe Müftülüğünce; veterinerin İlçe Tarım Müdürlüğünce;Çevre Sağlıkçısının ilçe hastanesince; kasap, şoför ve yardımcı personelin Belediye Başkanlığı'nca görevlendirilmesine, gerekli vasıtanın ise deri toplama araçlarıyla sağlanmasına,

 

 1. Kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar ve diğer yetkililer aracılığı ile kurban kesilen sığır cinsi hayvanların küpelerinin İlçe Tarım Müdürlüğüne, en geç 26 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilmesine,

 

 1. Kendi imkânları ile kurbanlarını kesecek vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlık, çevre ve dini kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin İlçe Müftüsü veya görevlendireceği personel ile Çevre Sağlık personeli tarafından denetlenmesine,

 

 1. Kurban kesim yerindeki atıkların öncelikle değerlendirilmesine, kesim ve satış yerlerine ilaveten kurbanlarını kendi imkânları ile bahçesi veya özel mülkünde kesen vatandaşların, kurbandan kalan atıkların herhangi bir kirliliğe veya hastalığa sebep olmaması için Belediye Başkanlığı’nca gerekli tedbirlerin alınmasına ve İlçe Müftülüğünce hutbelerde konunun üzerinde hassasiyetle durulmasına,

 

 1.  Tarım ve Orman  Bakanlığının 21.06.2017 tarihli ve 30103 sayılı yazısında belirtilen ülkemizin et ve süt ihtiyacının karşılanmasında temel unsur olan gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimlerinin yaptırılmaması ve çok zayıf hayvanlar ile etleri olgunlaşmamış durumdaki genç hayvanlar, gebelik süresinin (2/3) üçte ikisini doldurmuş gebe hayvanlar , doğum yapmasının üzerinden en az bir hafta geçmiş inekler ve ateşi çok yüksek hayvanların kesimlerine müsaade edilmemesine, kesimhanelere sevkinin yapılmamasına,

 

 1. Kesim esnasında sağlığa zararlı olduğu tespit edilen hayvan etlerinin ve organlarının, diğer atıklardan ayrı olarak ayrı bir çukura gömülmesinin sağlanması ve üzerine kireç dökülerek kapatılması konusunda Belediye Başkanlığı ve İlçe Hastanesi Başhekimliği’nce tedbir alınmasına ve hutbelerde vatandaşlara duyurulmasına,

 

 1. Kurban kesim yerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmamasına, kurbanını tesiste görevli kasaba kestirmek isteyenlerden küçükbaş hayvan için 50,00 TL.  büyükbaş hayvan için ise 150,00 TL.  ücret alınmasına,

 

 1. Kurban kesim yerinde kurbanını kestireceklerin, ödeyecekleri ücretleri mesai saatlerinde bankaya, mesai saatleri dışında ise görevli bulunan yetkili memura teslim etmesinin uygun olacağına,

 

 1. Komisyonca yürütülecek hizmetler için, kurban kesim yerinde kurban kestirenlerden alınacak ücretleri muhafaza etmek, bankada hesap açmak ve diğer muhasebe işlemlerini yürütmek ve bu hesaptan komisyon kararına istinaden harcamada bulunmak üzere; İlçe Müftüsü veya vekili, görevli imam-Hatip ve Türkiye Diyanet Vakfı Pertek Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat BULUT’un yetkili kılınmasına, 

 

 1. Kurban komisyonu hesabından gerekli harcamalar yapıldıktan sonra artan meblağ olduğu takdirde, komisyonun görev alanına giren hizmetler için harcama yapılmasına,

 

 1.  Kurban hizmetleri ile ilgili olarak gerektiğinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına,
 2. Alınan kararların ve konunun; Kaymakamlık - Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü Web siteleriyle, Belediye anons sistemiyle, vaazlarla ve hutbelerle halka duyurulmasına,
 3. Kurbanlarını kestirecek vatandaşların kurban kesim yerinde görevli din görevlisinden randevu almadan hayvanını kurban kesim yerine getirmemesi.
 4. Yukarıda belirtilen hususlarla beraber, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ çerçevesinde gerekli diğer tedbirlerin alınması hususunda Müftülüğün yetkili kılınmasına,                 Karar verilmiştir.

Komisyon Başkanı

 

Muhammed Emin NASIR

Kaymakam

 

ÜYE

 

Ruhan ALAN

Belediye Başkanı

ÜYE

 

Mustafa FIRAT

 İlçe Müftüsü

 

 

ÜYE

 

   Dt.Selen ÖZKAYA

İlçe Hastanesi Başhekimi V.

 

 

 

ÜYE

 

Murat KOYUN

İlçe Tarım Müdürü V.

 

 

ÜYE

 

Murat BULUT

T.D.V. Şube Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTEK İLÇE KURBAN KOMİSYONU

GÖREVLİ LİSTESİ

 

BAYRAMIN 1. GÜNÜ

S.NO

ADI VE SOYADI

UNVANI

 

 

TELEFON

 

CEP

1-

Şaban ÖZPOLAT

DİN GÖREVLİSİ

 

 

 

05367447186

 

2-

Cemal TUĞRUL

VETERİNER

 

 

 

5070304266

3-

Yaşar TIN

ÇEVRE SAĞLIKCI

 

 

 

5057790563

4-

Ali Haydar ÇELİK

KASAP

 

 

 

5359251340

5-

Halil DAŞ

KASAP

 

 

 

5346753014

6-

Fırat KARA

KASAP

 

 

 

5385412762

7-

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAMIN 2. GÜNÜ

S.NO

ADI VE SOYADI

UNVANI

 

 

TELEFON

 

CEP

1-

Hamza SARI

DİN GÖREVLİSİ

 

 

 

05348857846

 

2-

Cemal TUĞRUL

VETERİNER

 

 

 

5070304266

3-

Yaşar TIN

ÇEVRE SAĞLIKCI

 

 

 

5057790563

4-

Ali Haydar ÇELİK

KASAP

 

 

 

5359251340

5-

Halil DAŞ

KASAP

 

 

 

5346753014

6-

Fırat KARA

KASAP

 

 

 

5385412762

7-

 

 

 

 

 

 

 

1- RANDEVUYU DİN GÖREVLİLERİNDEN ALINMASI.  

2-HAYVAN KESİM YERİNE RANDEVÜ ALINMADAN VE MASKESİZ GELİNMEMESİ RİCA OLUNUR.

 • Etiketler

YENİ GALERİLER

Pertek Belediyesi | Tunceli

Pertek Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Pertek Belediyesi

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No: 27
62500 Pertek /

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.