TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI

27 Haziran 2024 10:24 Pertek Belediyesi 261

Tunç İli Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Tunceli İli Nazimiye İlçesi Büyükyurt Köyü Doğancık mevkii  151 ada 9 nolu parsel üzerinde bulunan İlköğretim Okulu, Lojman ve Uygulama Bahçesi niteliğinde olan 3.670,02 m2 alan üzerindeki Kamping  Alanının  (Lokanta, Kafeterya  Çay Bahçesi,  Büfe veya Tüm Spor faaliyetleri) 10 yıllığına kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 28.06.2024 Cuma günü saat  10;00'da Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunç İli Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İhale İlanı

Sıra No

Mahalle Köy

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Bir (1) Yıllık Tahmini Bedel

Geçici Teminat

(%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

 

Tunceli Nazımiye Büyükyurt Köyü Doğancık  Mevkii

Kamping Alanı(Lokanta, Kafeterya  Çay Bahçesi,  Büfe olarakta kullanabilir)

151

9

3.670,02M2

İmarsız

336.000,00 TL

(KDV HARİÇ)

10.080,00.TL

28.06.2024

10:00

 

  1. İhale, Tunceli İl Özel İdaresi Atatürk Mah. Vilayet YanıEncümen toplantıodasında yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
  2. İhaleye katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah), Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, kayıtlı olduğu yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini  gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti, bağlı olduğu vergi dairesi ,ili ve numarasını gösteren vergi levhası , tüzel kişilik adına ihaleye vekaleten katılacak ise katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, her sayfası imzalanmış şartname ve eklerininkabul edildiğine dair imzalı nüshasını ve doküman alındı belgesini  ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekir.
  3. Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Tunceli İl Özel İdaresi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)  bedelsiz görülebilir. İhale şartnamesi Tunç İli Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.den  10.000,00 TL (on bin  Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli ve nakit yatırılacak Geçici Teminat tutarının Tunç İli Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş adına Tunceli Vakıflar  Bankasında bulunan 001580007324129850No’lu hesaba   (IBAN No: TR76 0001 5001 5800 7324 1298 50)yatırması zorunludur.
  4. Telgraf, faksveya posta yoluyla yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler konusunda idarenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
  5. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler. İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                               

  • Etiketler

YENİ GALERİLER

Pertek Belediyesi | Tunceli

Pertek Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Pertek Belediyesi

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No: 27
62500 Pertek /

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.