TOKİ İÇİN ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI

        Pertek Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile İlçemizde "Kaledibi Mahallesi Mezra Mevkiinde" ( Köy Hizmetleri Binası üstü ) gerçekleştirilecek olan “Alt Gelir Grubu Konut Projesi” nin ön başvuruları 17.07.2014 tarihinden itibaren başlamıştır.

      Ön başvuru için; Belediyemizde oluşturulan TOKİ bürosundan Başvuru Formu alınarak eksiksiz doldurulacak ve TOKİ bürosuna teslim edilecektir. Yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde  Projenin ayrıntıları kesinlik kazanacak, kesin başvuru ve kura işlemlerine geçilecektir.

      Yapılacak olan projenin maliyet hesapları , yerleşim planları, teknik belge ve dökümanları ilerleyen günlerde sitemizden duyurulacaktır.

      Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

  ·Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

2. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

3. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

4. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

  ·Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

5. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir

6. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

   Ayrıntılı bilgi için https://www.toki.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF7D8EF526A64E6047 adresini ziyaret edebilirsiniz.